CZ DE EN

L.G.O.

Ostatní průmysl

Vypsat pouze:

Hydraulické oleje

Hydraulic HLDP 46

Víceúčelový mazací a hydraulický minerální olej. Doporučeno pro spouštění agregátů
a strojů, pro kontrolu jejich správného chodu a jako servisní olej. Doporučeno jako ochranný olej pro zapuštěné systémy/ díly po dobu jejich transportu a pro stroje provozované při značném rozsahu teplot, kde vodní pára kondenzuje, v zaprášeném prostředí (cementárny, slévárny, staveniště atd.). Olej má velmi dobré čistící vlastnosti – nečistoty udržuje ve stavu suspenze, předchází sedimentaci a zanesení systému.

DIN 51524 part II HLP, SEB 181222, stanovení splňuje požadavky pro hydraulické oleje pro částečně zatížené systémy, WT-57/2001/STATOIL

Hydraulic Premium 32

Minerální olej pro hydraulické systémy, kde je požadován olej s velmi dobrými vlastnostmi
proti opotřebení, zvláště v systémech, které jsou vybaveny lopatkovými nebo zubovými čerpadly, a které jsou provozovány pod velkým ztížením, v zařízeních s provozní
teplotou oleje, která dosahuje až 100°C.

ISO: L-HM, DIN:51524/2: HLP, PZH certifikát (46), Denison HFO, HF1, HF2 (46), WT-17/99/STATOIL

Hydraulic Premium 46

Minerální olej pro hydraulické systémy, kde je požadován olej s velmi dobrými vlastnostmi
proti opotřebení, zvláště v systémech, které jsou vybaveny lopatkovými nebo zubovými čerpadly, a které jsou provozovány pod velkým ztížením, v zařízeních s provozní
teplotou oleje, která dosahuje až 100°C.

ISO: L-HM, DIN:51524/2: HLP, PZH certifikát (46), Denison HFO, HF1, HF2 (46), WT-17/99/STATOIL

HydraWay HMA 15, 22, 32, 46, 68, 100

Minerální hydraulický olej s neobyčejně vysokou účinností. Neobsahuje zinek. Doporučuje se pro hydrauliku a mazání ložisek v obráběcích strojích ve vnitřním prostředí.

Klasifikováno jako ISO-L-HM podle SS 155454 a ISO 6743-4, IP 281/80,

DIN 51524-HL / DIN 51524-HLP, FZG > 12 (CEC-L-07-A-75)

HydraWay HVXA 32, 46, 68

Minerální hydraulický olej s vysokým indexem viskozity. Neobsahuje zinek. Používá se pro mobilní hydrauliku provozovanou po celý rok ve venkovním prostředí. Poradí si s vysokými provozními teplotami a má dobrou stabilitu při smykovém namáhání.

SS 155434 AV32, DIN 51524 část III HVLP, Vickers 35VQ-25A, Vickers V-104C

Hydrocor CC 44 MF

Hydraulická kapalina na bázi glykolu, která je ohnivzdorná. Používá se pro hydraulické systémy pracující v horkém prostředí. Doporučený rozsah teplot: -25 °C až +60 °C. Není mísitelná s výrobky na bázi minerálních olejů.

IP 281/80, index lomu n25D 1,399 podle DIN 51423, klasifikován jako ISO-L-HFC podle ISO 6743-4

Vřetenové oleje

SpinWay XA 2, 5, 10

Doporučuje se po rychloběžná vřetenová ložiska, například v obráběcích nástrojích a textilních strojích. Olej lze používat také v hydraulických systémech, pro které se doporučuje nízká viskozita, a rovněž během honování.

Turbínové oleje

TurbWay 32, 46, 68, 100

Minerální turbínový olej, určený speciálně pro vodní elektrárny a kombinované teplárny a elektrárny. Doporučuje se také pro nosná ložiska, stejně jako pro regulační a řídicí systémy, čerpadla, kompresory, základní hydraulické systémy a jako oběhový olej.

DIN 51515-D a DIN 51524-HL, ISO-L-TSA, TSE, TGA, TGB a TGE podle ISO 6743-5, ABB STAL 812102, 812107 a 812109 (ISO VG 46), Siemens TLV 9013 04 a Solar Turbines ES 9-224 (ISO VG 32 a 46), General Electric GEK-32568B (ISO VG 32), AEG – Kanis (ISO VG 46)

Oběhové oleje

LubeWay XA 150, 220, 320, 460

Silně rafinovaný olej na bázi parafínu s přísadami, které neobsahují zinek. Vyvinutý pro oběhové mazání ložisek, převodů a dalších součástí strojů. Vysoký index viskozity, vysoký bod vzplanutí a odolní proti oxidaci.

Klasifikován jako DIN 51517-CLP, stejně jako ISO-L-CKB a ISO-L-CKS podle ISO 6743-6

Převodové oleje

LoadWay EP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680

Minerální olej na ozubené převody pro vysoce zatěžované ozubená a šneková soukolí. Neobsahuje olovo.

Klasifikován jako DIN 51517-CLP a ISO-L-CKC podle ISO 6743-6, FZG A/16 – 6/90 > 12 podle DIN 51534, AGMA 9005, David Brown S1.53.101 a US Steel 224, splňuje požadavky pro jamkovou korozi podle Flender-Himmelwerk GmbH (ISO 220 a 320)

LongWay EP 150

Minerální olej pro všechny druhy průmyslových převodovek, které přenášejí velkou zátěž, včetně perkusní, např. válcovny plechu v strojírenské metalurgii, stavební stroje, nakladače zboží v loďařském průmyslu, obráběcí stroje, převodovky parních turbín. Může být užit pro mazání převodů provozovaných v agresivním prostředí a při vyšších teplotách. Poradí si s provozními teplotami kolem 120°C a dosahujících až 150°C.

DIN 51517 oddíl. 3: CLP, ISO L-CKD, US Steel 224, WT-38/2002/STATOIL

LongWay EP 220

Minerální olej pro všechny druhy průmyslových převodovek, které přenášejí velkou zátěž, včetně perkusní, např. válcovny plechu v strojírenské metalurgii, stavební stroje, nakladače zboží v loďařském průmyslu, obráběcí stroje, převodovky parních turbín. Může být užit pro mazání převodů provozovaných v agresivním prostředí a při vyšších teplotách. Poradí si s provozními teplotami kolem 120°C a dosahujících až 150°C.

DIN 51517 oddíl. 3: CLP, ISO L-CKD, US Steel 224, WT-38/2002/STATOIL

LoadWay PG 150, 220, 460, 680

Syntetické vysokotlaké oleje pro průmyslové převodovky na bázi polyalkylenglykolu. Poradí si s nepřetržitým provozem při teplotě 150 °C a s teplotními špičkami až 200 °C. Tyto oleje nelze mísit s jinými typy oleje.

FZG > 12

Mereta 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680

Mazací olej na bázi polyalfaolefinu, určený pro ozubená soukolí a oběhové systémy. Lze ho používat také jako hydraulický a kompresorový olej. Poradí si s pracovní teplotou 130 °C a teplotními špičkami až 200 °C.

Kompresorové oleje

CompWay 32, 46, 68

Silně rafinovaný minerální olej s přísadami proti oxidaci, korozi a pěnění. CompWay 32 a 46 se doporučují pro šroubové kompresory. CompWay 68 se doporučuje pro stacionární pístové kompresory.

Testováno a schváleno společností Atlas Copco. Splňuje požadavky podle DIN 51506 VDL.

CompWay SX 32, 46, 68

Olej na bázi polyalfaolefinu pro silně zatěžované kompresory nebo kompresory s velkým rozsahem pracovních teplot. Olej vydrží dlouhé intervaly výměny a lze ho míchat s našimi minerálními kompresorovými oleji.

Klasifikován jako DIN 51506-VCL a DIN 51506-VDL, stejně jako ISO-L-DAB a ISO-L-DAC podle ISO 6743-3A. FZG A/8 – 3/90 > 12. Schválen společností Atlas Copco.

Oleje pro přenos tepla

ThermWay X

Je založen na minerálním oleji s nízkým tlakem par. Olej je teplotně stálý a nabízí dobrou odolnost proti oxidaci; současně zabraňuje vzniku koroze a usazování koksu na stěnách potrubí. Je určen pro uzavřené systémy s provozními teplotami do 300 °C.

DIN 51 522

Pneumatické nářadí

RockWay EP 32, 46, 68, 100

Silně rafinovaný, parafínový základní olej s přísadami, které zabraňují opotřebení a korozi, s dobrou přilnavostí. Tento olej byl vyvinut ve spolupráci se švédským báňským průmyslem a doporučuje se pro všechny typy nárazových pneumatických strojů, které pracují při vyrovnané teplotě. Olej byl vyvinut s cílem dosáhnout co nejmenšího množství kouře během používání.

Oleje pro kluzné vedení

GlideWay 32, 68, 150, 220

Olej na vodicí plochy na bázi lehkého, silně rafinovaného, parafínového základního oleje posíleného přísadami. Používá se na obráběcí nástroje a další stroje, ve kterých dochází ke klouzavým pohybům. Olej lze používat také k oběhovému mazání ložisek a ozubených soukolí. GlideWay 32 a 68 se také doporučují pro případy v nichž je hydraulický systém kombinován s dalším mazáním stroje. Olej se snadno odlučuje od řezných kapalin na vodní bázi. Obsahuje přísady zabraňující trhavému posunu.

GlideWay 32 je otestován a schválen podle Cincinnati Milacron spec. P-53 (CMI ref. č. 9712016), DIN 51524 Část 2 (HLP) a DIN 51502 CGLP 32.

GlideWay 68: Cincinnati Milacron spec. P-47 (CMI ref. č. 9712017), DIN 51502 CGLP 68.

GlideWay 150: DIN 51502 CGLP 150.

GlideWay 220: Cincinnati Milacron spec. P-50 (CMI ref. č. 9712018), DIN 51502 CGLP 220.

GlideWay PL 220

Výrobek je založen na vysoce rafinovaném parafínovém oleji. Pro užití v obráběcích strojích tam, kde se díly spouštějí do klouzavého pohybu ručně, stejně jako při malých rychlostech a velkých zátěžích. Může být také užit v ložiscích a převodech, kde je hydraulický
systém zabudován v jiných částech zařízení. Dále lze použít v hydraulických plošinách. Zabraňuje vzniku koroze a “svářecímu” efektu a má dobrou tepelnou stálost. Dobře se odděluje od emulgační řezné kapaliny.

DIN 51517/51524 CLP/HLP, Cincinnati-Milacron P-50, FZG 12, Výkonnostní úroveň: Brugger (Miller Weingarten presses), US Steel 224, AGMA 9005-D94, French Steel FT 161, David Brown 51.53.101, WT-30/2002/STATOIL

GlideWay PL 68

Výrobek je založen na vysoce rafinovaném parafínovém oleji. Pro užití v obráběcích strojích tam, kde se díly spouštějí do klouzavého pohybu ručně, stejně jako při malých rychlostech a velkých zátěžích. Může být také užit v ložiscích a převodech, kde je hydraulický
systém zabudován v jiných částech zařízení. Dále lze použít v hydraulických plošinách. Zabraňuje vzniku koroze a “svářecímu” efektu a má dobrou tepelnou stálost. Dobře se odděluje od emulgační řezné kapaliny.

DIN 51517/51524 CLP/HLP, Cincinnati-Milacron P-47, Výkonnostní úroveň: Brugger (Miller Weingarten presses), US Steel 224, AGMA 9005-D94, French Steel FT 161, David Brown 51.53.101, WT-30/2002/STATOIL

Plastická maziva

UniWay Li 62

Univerzální mazací tuk na mazání veškerých lehko/těžko zatěžovaných kluzných, kuličkových a valivých ložisek ve vozidlech a v průmyslu. Dobrá odolnost proti účinku vody.

L-XCCIB2 podle ISO 6743/9, KP2K-30 podle DIN 51502

UniWay LiX 625

Mazací tuk pro většinu oblastí použití. Široký rozsah teplot.

L-XCDIB2.5 podle ISO 6743-9, KP2.5N-30 podle DIN 51502

UniWay LiX 82 PA

Mazací tuk se syntetickým základním olejem, vhodný k mazání při vysokých teplotách a/nebo vysokých rychlostech.

L-XDDIB2 podle ISO 6743-9 a K2N-40 podle DIN 51502

GreaseWay HT 2

Speciální mazací tuk k použití při vysokých teplotách. Mezi typické aplikace patří ložiska v teplém prostředí, např. v pecích.

Testováno a schváleno v SKF R2F test B (150 °C)

GreaseWay LiCaX 90

Speciální mazací tuk na řetězy a otevřená ozubená soukolí.

Klasifikováno jako ISO-L-XCDIB0.5 podle ISO 6743/9 a KGOG0.5N-30 podle DIN 51502

GreaseWay LiX 400

Speciální mazací tuk pro centrální mazání mobilních i stacionárních kluzných a valivých ložisek. Také se doporučuje pro ozubená soukolí naplněná mazivem.

L-XCBIB00 podle ISO 6743/9 a KP00G-35 podle DIN 51502

MolyWay Li 732

Speciální mazací tuk k mazání kluzných a valivých ložisek v těžkém průmyslu a vozidlech. Obsahuje sirník molybdeničitý.

L-XCCIB2 podle ISO 6743/9, KPF2K-30 podle DIN 51502

LGO, s.r.o., Borová 103, Stráž pod Ralskem, Česká Republika | lgo@lgo.cz